• BrE & NAmE /wʌn'self/

  Thông dụng

  Đại từ phản thân

  Bản thân mình, tự mình, chính mình
  to speak of oneself
  nói về bản thân mình
  to think to oneself
  tự nghĩ
  Dùng để nhấn mạnh one
  one think that..
  người ta nghĩ rằng..

  Cấu trúc từ

  all by oneself
  một mình
  Không cần sự giúp đỡ
  to come to oneself
  tỉnh lại, hồi tỉnh
  Tỉnh trí lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X