• Thông dụng

  Thành Ngữ

  be spoiling for something
  chỉ chực muốn, rất hăm hở về (đánh nhau, tranh cãi..)

  Xem thêm spoil

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X