• /´bi:di/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhỏ như hạt, tròn nhỏ và sáng
  beady eyes
  mắt tròn và sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X