• /´belvidiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tháp lầu

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  benveđe
  lầu tháp, vọng lâu

  Giải thích EN: A rooftop pavilion built to command a view. (AnItalian word whose root meaning is "fine view."). Giải thích VN: Phần xây nhô ra ở trên mái để tạo một góc nhìn toàn cảnh (Là một từ Tiếng Ý có nghĩa gốc là "góc nhìn tốt").

  vọng lầu

  Kỹ thuật chung

  ban công
  tháp nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X