• /´beni¸fæktris/

  Thông dụng

  Danh từ
  Người làm ơn; ân nhân (đàn bà)
  Người làm việc thiện (đàn bà)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X