• /´givə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cho, người biếu, người tặng

  Nguồn khác

  • giver : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người chịu mua quyền chọn
  người cho
  credit giver
  người cho vay
  người quyết tuyển
  người tặng
  người trao tiền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X