• /bi´teik/

  Thông dụng

  Động từ bất quy tắc ( .betook, .betaken)

  Dấn thân vào, mắc vào, đam mê
  to betake oneself to drink
  đam mê rượu chè
  to betake oneself to one's heels
  đeo đuổi ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X