• /bail/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mật
  bile-duct
  ống dẫn mật
  Tính cáu gắt
  to stir (rouse) someone's bile
  chọc tức ai, làm ai phát cáu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X