• /rauz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) hiệu kèn đánh thức

  Ngoại động từ

  Khua, khuấy động
  to rouse a fox from its lair
  khua một con cáo ra khỏi hang
  Đánh thức, làm thức tỉnh
  to rouse someone from sleep
  đánh thức ai dậy
  to rouse oneself
  thức tỉnh, tỉnh táo
  Khích động
  to rouse the masses to action
  khích động quần chúng hành động
  Khêu gợi (tình cảm...)
  Khuấy (chất lỏng, bia khi ủ)
  Chọc tức, làm nổi giận
  (hàng hải) kéo mạnh, ra sức kéo

  Nội động từ

  ( (thường) + up) thức tỉnh, tỉnh dây, thức tỉnh

  Ngoại động từ

  Muối (cá trích...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ướp muối (cá)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X