• /¸baiə´metrik/

  Thông dụng

  Cách viết khác biometrical

  Tính từ

  (thuộc) sinh trắc học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sinh trắc
  biometric security devices
  thiết bị an toàn sinh trắc

  Kỹ thuật chung

  sinh trắc học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X