• /bai´sektriks/

  Thông dụng

  Cách viết khác bisector

  (bất qui tắc) danh từ, số nhiều .bisectrices

  bai'sektrisi:z
  như bisector

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân giác

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường phân giác

  Kỹ thuật chung

  đường phân giác
  road bend bisectrix
  đường phân giác của chỗ ngoặt
  phân giác
  road bend bisectrix
  đường phân giác của chỗ ngoặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X