• /bai´sektə/

  Thông dụng

  Cách viết khác bisectrix

  Danh từ

  Đường phân đôi
  (toán học) đường phân giác
  bisector of an angle
  (toán học) đường phân giác của một góc

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân giác
  bisector of an angle
  phân giác (của một góc)
  external bisector
  phân giác ngoài
  internal bisector
  phân giác trong
  perpendicular bisector
  đường trung trực

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường phân giác

  Xây dựng

  dây giữa

  Điện lạnh

  mặt phẳng trung trực

  Kỹ thuật chung

  đường phân giác
  phân giác
  bisector of an angle
  phân giác của một góc
  external bisector
  phân giác ngoài
  internal bisector
  phân giác trong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X