• /biter/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cắn, vật cắn
  the biter bit
  bợm già mắc bẫy cò ke

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X