• /bit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng (thức ăn...), mảnh, mẩu
  a dainty bit
  một miếng ngon
  a bit of wood
  một mẩu gỗ
  a bit of string
  một mẩu dây
  to smash to bits
  đập tan ra từng mảnh
  Một chút, một tí
  wait a bit
  đợi một tí, đợi một chút
  he is a bit of a coward
  hắn ta hơi nhát gan một chút
  Đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
  (một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
  Đồng tiền
  a threepenny bit
  đồng ba xu ( Anh)

  Danh từ

  Mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
  Hàm thiếc ngựa
  Con số nhị phân
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
  Nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được

  Ngoại động từ

  Đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
  (nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại

  Cấu trúc từ

  bit by bit
  dần dần; từ từ
  a bit long in the tooth
  không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
  bits of children
  những em bé tội nghiệp
  a bit of crumpet/fluff/skirt/stuff
  người đàn bà có nhan sắc quyến rũ
  a bit thick
  điều bất hợp lý, điều vô lý
  bits and bobs, bits and pieces
  những vật linh tinh, những thứ lặt vặt
  not a bit of it
  chẳng tí nào cả, ngược lại là khác
  bits of furniture
  đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
  to do one's bit
  làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
  to get a bit on
  (thông tục) ngà ngà say
  to draw the bit
  Xem draw
  to take the bit between one's teeth
  chạy lồng lên (ngựa)

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .bite

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  má ê tô
  mũi (cắt, xoáy)

  Toán & tin

  bit (đơn vị thông tin) số nhị phân

  Xây dựng

  mũi chìa vặn

  Kỹ thuật chung

  bit

  Giải thích VN: Đơn vị cơ bản của thông tin theo hệ thống số nhị phân ( BInary digiT). Các mạch điện tử trong máy tính sẽ phát hiện sự khác nhau giữa hai trạng thái (dòng điện mức cao và dòng điện mức thấp) và biểu diễn các trạng thái đó dưới dạng một trong hai số nhị phân 1 hoặc 0. Các đơn vị cơ bản cao/thấp, đúng/sai, có/không, thế này/thế kia được gọi là các bit. Vì việc chế tạo một mạch điện tin cậy có thể phân biệt được sự khác nhau giữa 1 và 0 là tương đối dễ dàng và rẻ tiền, cho nên máy tính có khả năng xử lý nội bộ các thông tin nhị phân một cách rất chính xác, theo tiêu chuẩn, nó mắc ít hơn một lỗi nội bộ trong 100 tỉ thao tác xử lý.

  búa đập đá
  cái bào gỗ
  cái đục
  chữ số nhị phân
  choòng
  khoan
  dao nhỏ
  đầu choòng
  đầu mỏ hàn
  đỉnh
  lưỡi cắt
  lưỡi dao
  lưỡi khoan
  mỏ hàn
  mỏ hàn đồng
  mỏ hàn vảy
  mũi
  mũi khoan
  mũi kìm
  mũi nhọn
  số nhị phân

  Địa chất

  mũi khoan, lưỡi khoan, mũi choòng, răng nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X