• Thông dụng

  Danh từ

  Hố đen (vũ trụ)
  Nhà giam của quân đội

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  hốc đen

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lỗ đen
  hầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X