• Thông dụng

  Liên từ

  (Tiếng lóng) Một từ được sử dụng trong cuộc đàm thoại để phản ánh sự thờ ơ đến một tình hình chung hoặc đối tượng của cuộc hội thoại

  Tính từ

  (Tiếng lóng) Hơi khó chịu; không tốt
  I'm feeling a bit bleh.
  Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X