• Toán & tin

  nhập/xuất khối
  BIOCA (blockinput/output communication area)
  vùng truyền thông nhập/xuất khối
  block input/output communication area (BIOCA)
  vùng truyền thông nhập/xuất khối
  vào/ra khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X