• /kə,mju:ni'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự truyền đạt, sự thông tri, sự thông tin; tin tức truyền đạt; thông báo
  Sự giao thiệp, sự liên lạc
  to get into communication with somebody
  liên lạc với ai
  to be in secret communication with the enemy
  liên lạc lén lút với địch, tư thông với quân địch
  Sự giao thông, sự thông nhau
  means of communication
  phương tiện giao thông
  There's no communication between the two rooms
  Hai phòng không thông nhau
  ( số nhiều) (quân sự) giao thông giữa căn cứ và mặt trận
  communication cord
  dây báo hãm (trên xe lửa)
  communication trench

  Xem trench

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giao tiếp

  Giải thích VN: Truyền thông là một qui tắc ứng xử rộng lớn, bao trùm các phương pháp, các cơ chế, và các vật tải liên quan đến việc chuyển giao thông tin. Trong các lĩnh vực liên quan đến máy tính, truyền thông bao gồm việc chuyển giao dữ liệu từ máy tính này đến máy tính khác thông qua một phương tiện truyền thông như điện thoại, trạm tiếp sóng vi ba, tuyến nối vệ tinh, hay cáp vật lý chẳng hạn. Hai phương pháp cơ bản trong truyền thông máy tính là: nối tạm thời hai máy tính thông qua các modem và nối kết thường trực hoặc bán thường trực nhiều trạm làm việc hoặc máy tính trên một mạng. Tuy nhiên tuyến truyền giữa hai thành phần không rõ ràng, bởi vì các máy vi tính có trang bị modem thường được dùng để truy cập cả máy tính mạng tư nhân lẫn công cộng. Phần cứng và phần mềm dùng trong truyền thông gốc-modem thường khác song lại có liên quan với những thứ được dùng trong truyền thông gốc mạng. Chẳng hạn, truyền thông liên modem có thể dùng điện thoại công cộng và các công ty truyền thông khác để thực hiện các phiên truyền một chiều hay hai chiều giữa các máy tính. Mặt khác, các mạng có thể dựa nhiều vào các tuyến điện thoại và các hệ thống chuyển hoặc, như trong trường hợp mạng cục bộ, trên hệ cáp liên máy tính. Do khối lượng lưu thông tiềm tàng, các mạng cũng vận dụng các cơ chế chuyển tải phức hợp và các thủ tục nắm bắt lỗi để định tuyến và lưu trữ các thông điệp gửi tới hoặc gửi đi từ những người dùng có quyền.

  communication console
  bàn giao tiếp truyền thông
  communication port
  cổng giao tiếp
  one to one communication
  giao tiếp một- một

  Xây dựng

  sự giao tiếp
  truyền tin
  communication center
  trung tâm truyền tin
  communication procedure
  thủ tục truyền tin

  Kỹ thuật chung

  liên lạc
  môi trường truyền thông
  ACE (adaptivecommunication environment)
  môi trường truyền thông thích ứng
  adaptive communication environment (ACE)
  môi trường truyền thông thích ứng
  Asynchronous Communication Element (ACE)
  môi trường truyền thông không đồng bộ
  phương tiện truyền thông
  data communication facility (DCF)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  DCF (datacommunication facility)
  phương tiện truyền thông dữ liệu
  sự giao nhau
  sự giao thông
  sự liên lạc
  sự thông tin
  sự truyền dữ liệu
  sự truyền thông
  thông báo

  Kinh tế

  giao thông
  communication and transportation policy
  chính sách giao thông vận tải
  communication network
  hệ thống giao thông
  hệ thống giao thông
  thông tin liên lạc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X