• /´boutful/

  Thông dụng

  Danh từ
  Vật chở trong thuyền
  Thuyền đầy
  a boatful of paddy
  một thuyền chở đầy thóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X