• /´boutmən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chèo thuyền; người giữ thuyền
  Người cho thuê thuyền

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  người lái thuyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X