• (đổi hướng từ Bobsleded)
  /´bɔb¸sled/

  Thông dụng

  Danh từ
  Xe trượt tuyết
  Nội động từ
  Đi xe trượt tuyết
  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X