• Thông dụng

  Danh từ
  Đoàn thể chính trị, phe nhóm chính rị

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  country , land , nation , polity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X