• /´pɔliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chính thể (hình thức, biện pháp cai trị)
  Xã hội có tổ chức

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X