• /´boultə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy sàng
  Con ngựa lồng lên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) người ly khai đảng, người không ủng hộ đường lối của đảng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  máy sàng
  sàng
  sieve bolter
  máy sàng

  Địa chất

  cái sàng, cái rây, máy sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X