• /siv/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái giần, cái sàng, cái rây
  Người hay ba hoa; người hay hở chuyện

  Ngoại động từ

  Giần, sàng, rây

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sàng
  sieve of Eratoshenes
  sàng Eratoxten


  Cơ - Điện tử

  Cái sàng, máy sàng, (v) sàng, rây

  Cái sàng, máy sàng, (v) sàng, rây

  Xây dựng

  cái lọc sàng

  Kỹ thuật chung

  bộ lọc
  chọn lọc
  lọc
  lưới hút
  máy sàng
  phân loại (quặng)
  rây
  sàng
  close-meshed sieve
  sàng lỗ nhỏ
  close-meshed sieve
  sàng mịn
  coarse sieve
  sàng lỗ to
  coarse sieve
  sàng thưa
  earthenware sieve
  sàng gốm
  Eratosthenes sieve
  sàng Eratosthenes
  jig sieve
  sàng lọc
  material passing a test sieve
  vật liệu lọt qua sàng thí nghiệm
  material retained on sieve
  vật liệu còn lại trên sàng
  residue on sieve
  phần còn lại trên sàng
  sand sieve
  sàng cát
  shaking sieve
  sàng rung
  sieve analysis
  phân tích bằng sàng
  Sieve Analysis
  phân tích qua sàng
  sieve analysis
  sự phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve analysis
  sự phân tích bằng sàng
  sieve analysis curve
  đường cong phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve analysis method
  phương pháp sàng (phân tích)
  sieve bolter
  máy sàng
  sieve bottom
  đáy sàng
  sieve curve
  đường cong phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve diameter
  đường kính lỗ sàng
  sieve disgnation
  loại sàng
  sieve fraction
  phần qua sàng
  sieve fraction
  sàng nhỏ hơn
  sieve grate
  vỉ sàng
  sieve mesh
  lỗ sàng
  sieve mesh
  mắt lưới sàng
  sieve mesh
  mắt sàng
  sieve number
  cỡ sàng
  sieve number
  số hiệu sàng
  sieve of Eratosthenes
  sàng Eratoxten
  sieve plate
  đáy sàng
  sieve plate
  đĩa sàng
  sieve residue
  phần còn lại trên sàng
  sieve residue
  phần không lọt qua sàng
  sieve shaker
  bộ rung sàng
  sieve shaker
  sàng lắc
  sieve shaker
  sàng rung
  sieve size
  kích thước lỗ sàng
  sieve table
  bàn sàng
  sieve test
  thí nghiệm phân tích (cỡ hạt) qua sàng
  sieve tray
  đáy sàng
  sieve with polyhedral drum
  sàng dây có chống quay nhiều mặt
  sieve-table sheet-forming machine
  máy tạo tấm sàng lưới mặt
  square mesh sieve
  sàng lỗ vuông
  standard sieve
  sàng tiêu chuẩn
  swing sieve
  sàng lắc
  swing sieve
  sàng rung
  swinging sieve
  sàng chắc
  swinging sieve
  sàng rung
  vibrating sieve
  sàng rung

  Kinh tế

  sàng
  brush sieve
  sàng bàn chải
  close-meshed sieve
  sàng mắt nhỏ
  cloth sieve
  sàng vải
  coarse sieve
  sàng mắt to
  cube and pellet sieve
  sàng hạt to
  dockage sieve
  sàng tạp chât
  fine sieve
  sàng mắt nhỏ
  fixed sieve
  sàng cố định
  flat sieve
  sàng phẳng
  flouring sieve
  sàng hột
  grading sieve
  sàng phân loại
  grain sieve
  sàng hạt
  grain testing sieve
  sàng hạt thí nghiệm
  hair sieve
  sàng sợi
  head sieve
  sàng tiếp nhận
  inclined sieve
  sàng nghiêng
  level sieve
  sàng nằm ngang
  meshed sieve
  sàng mắt lõm
  oscillating sieve
  sàng lắc
  oscillating sieve
  sàng rung
  purifier sieve
  sàng gió
  reciprocating sieve
  sàng lắc
  rectangular perforation sieve
  sàng lỗ hình chữ nhật
  revolving sieve
  sàng quay
  revolving sieve
  sàng xoay
  rotary sieve
  sàng quay
  rotary sieve
  sàng tròn
  rotating cylinder sieve
  sàng quay
  rotating cylinder sieve
  sàng xoay
  sand sieve
  sàng cát
  scalping sieve
  sàng tiếp liệu
  scalping sieve
  sàng tiếp nhận
  separating sieve
  sàng phân loại
  shaking sieve
  sàng lắc
  shaking sieve
  sàng rung
  shaking sieve sifter
  sàng tự cân bằng
  sieve cleaning mechanism
  cơ cấu làm sạch sàng
  sieve residue
  phần không lọt sàng
  sieve rim
  vành sàng
  sieve rung
  sàng rung
  sieve support
  hệ thống sàng treo
  sieve test
  sự phân tích bằng sàng
  stationary sieve
  sàng cố định
  tails sieve
  sàng cuối
  testing sieve
  sàng để phân tích
  testing sieve
  sàng trong phòng thí nghiệm
  top sieve
  sàng tiếp nhận
  upper sieve
  sàng tiếp nhận
  vibrating sieve
  sàng lắc
  vibrating sieve
  sàng rung

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X