• Thông dụng

  Danh từ

  Giá trị của một tài sản (ghi ở sổ sách được nhà nước công nhận)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  giá trị hạch toán
  giá trị theo sổ sách

  Kỹ thuật chung

  giá trị kế toán

  Kinh tế

  giá trị ghi trên sổ sách
  giá kế toán
  price-book value
  tỉ số giá giá kế toán (của cổ phần)
  giá trị theo sổ sách

  Chứng khoán

  Giá trị ghi sổ
  1. Saga.vn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X