• Xây dựng

  cánh dưới (dầm chữ I)
  bottom flange plate
  bản cánh dưới (dầm chữ I)

  Kỹ thuật chung

  bản cánh dưới
  bottom flange plate
  bản cánh dưới (của dằm)
  bottom flange plate
  bản cánh dưới (của rầm)
  bottom flange plate
  bản cánh dưới (dầm chữ I)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X