• /'bɔtəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần dưới cùng; đáy
  at the bottom of the street
  ở cuối phố
  the bottom of a page
  cuối trang
  the bottom of a glass
  đáy cốc
  to sink to the bottom
  chìm xuống đáy (biển)
  from the bottom of one's heart
  tự đáy lòng
  (hàng hải) bụng tàu
  Mặt (ghế)
  Mông đít
  to kick someone's bottom
  đá đít người nào
  to fall on one's bottom
  ngã phệt đít xuống
  Cơ sở; ngọn nguồn
  to get to the bottom of a mystery
  tìm hiểu ngọn nguồn của một điều bí ẩn
  Bản chất
  to be a good man at bottom
  bản chất là người tốt
  Sức chịu đựng, sức dai
  a horse of good bottom
  con ngựa dai sức
  Ở vào hoàn cảnh sa sút tồi tệ, xuống tới bùn đen

  Tính từ

  Cuối, cuối cùng, thấp nhất
  bottom price
  giá thấp nhất
  Căn bản
  to bet one's bottom dollar
  dốc túi đánh cược

  Ngoại động từ

  Làm đáy (thùng, xoong...)
  Đóng mặt (ghế)
  Mò xuống tận đáy; ( (nghĩa bóng)) xem xét kỹ lưỡng (một vấn đề)
  ( bottom upon) căn cứ vào, dựa trên

  Nội động từ

  Suy thoái, hạ xuống tới mức thấp nhất (nói về giá cả...)

  Cấu trúc từ

  to knock the bottom out of an argument
  bẻ gãy một lý lẽ
  to stand on one's own bottom
  tự lập không nhờ vả ai
  to be at the bottom of sth
  là nguyên nhân sâu xa của điều gì
  the bottom falls out of sth
  điều gì đã sụp đổ hoàn toàn
  bottoms up
  xin mời cạn chén!
  from top to bottom
  từ trên xuống dưới, toàn thể
  as smooth as a baby's bottom
  rất mịn màng
  to touch bottom
  chạm tới đáy

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tì sát cữ chặn

  Giao thông & vận tải

  đáy tàu
  phần đáy (đóng tàu)

  Ô tô

  dưới cùng
  phần đáy

  Toán & tin

  phần dưới cùng

  Xây dựng

  nền lò
  đáy thùng lặn

  Giải thích EN: A temporary caisson bottom installed to add buoyancy.

  Giải thích VN: Một cái đáy thùng lặn được lắp tạm thời để tăng khả năng nổi của thùng lặn.

  đệ nền
  mò xuống đáy
  tấm bệ cửa

  Kỹ thuật chung

  bản tựa
  chân
  bottom bearing
  ổ chặn
  bottom clearance
  khe hở chân bánh răng
  bottom cut
  rạch chân
  bottom discharge
  lưu lượng chân lũ
  bottom gate
  tấm chắn đáy
  bottom line of teeth
  đường chân răng
  pile bottom level
  cao độ chân cọc
  chân (đồi núi)
  chất lắng
  cuối
  nền
  nền móng
  bottom plate
  tấm nền móng
  đặt sát đáy
  đáy
  đế
  làm đáy
  lớp đáy
  lớp lót
  móng
  bottom (offoundation)
  đáy mỏng
  bottom of foundation
  đáy móng
  bottom plate
  tấm móng
  bottom plate
  tấm nền móng
  concrete bottom
  móng bêtông
  hydrostatic pressure acting against the bottom of the foundation seal
  áp lực thủy tĩnh tác động vào đáy lớp bịt móng
  pit bottom
  đáy hố móng
  tấm đáy

  Kinh tế

  cặn
  chất kết lắng
  đáy thùng
  giá thấp nhất (chứng khoán)
  tàu thủy
  thuyền

  Địa chất

  đáy, cơ sở, nền móng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X