• /´brein¸stɔ:miη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phương pháp vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết một vấn đề phức tạp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự thảo luận tự do không hạn chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X