• Kinh tế

    hình ảnh nhãn hiệu
    ấn tượng khách hàng về chất lượng sản phẩm, nó được phát triển qua thời gian dựa vào chiến dịch quảng cáo hợp lý cùng với trải nghiệm trực tiếp của khách hàng(Impression in the consumers' mind of a brand's total personality (real and imaginary qualities and shortcomings). Brand image is developed over time through advertising campaigns with a consistent theme, and is authenticated through the consumers' direct experience)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X