• Kinh tế

  sự bội tín
  thất tín
  thiếu trách nhiệm
  vi phạm ủy thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X