• Kỹ thuật chung

  giấy ảnh
  giấy bromua
  hard bromide paper
  giấy bromua cứng
  soft bromide paper
  giấy bromua mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X