• /´broumaid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) bromua
  ( số nhiều) thuốc an thần
  Người vô vị, người hay nói sáo nhạt phèo
  Câu chuyện vô vị; lời nói sáo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X