• (đổi hướng từ Burglarized)
  /'bə:gləraiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác burgle

  Động từ

  Ăn trộm bẻ khoá, ăn trộm đào ngạch

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  break in

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X