• /'bʌskin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ủng kịch (giày ống của diễn viên kịch thời xưa)
  Bi kịch; tính bi kịch
  to put on the buskin
  viết theo thể bi kịch; diễn bi kịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X