• Toán & tin

  giai đoạn bận

  Điện tử & viễn thông

  giờ tải nặng

  Kỹ thuật chung

  giờ bận
  giờ cao điểm
  busy hour call attempts
  thử gọi vào giờ cao điểm
  busy hour load-BHL
  gánh trong giờ cao điểm
  busy hour load-BHL
  phụ tải trong giờ cao điểm
  peak busy hour
  giờ cao điểm nhất
  time-consistent busy hour
  giờ cao điểm trung bình
  thời gian bận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X