• Kinh tế

    bồi thường
    trả tiền để khỏi làm (một việc gì, như đi lính ...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X