• /'koubəl/

  Thông dụng

  Viết tắt

  (vi tính) ngôn ngữ lập trình dành cho thương mại ( Common business oriented language)

  Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ COBOL
  coded in COBOL
  được viết theo ngôn ngữ COBOL
  coded in COBOL
  ghi mã theo ngôn ngữ COBOL

  Kinh tế

  ngôn ngữ lập trình dành cho thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X