• /kə'dæstrəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) địa chính

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  địa chính
  cadastral survey
  khảo sát địa chính
  đo ruộng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X