• /'sə:vei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhìn chung, sự nhìn tổng quát; cái nhìn tổng quát
  Sự nghiên cứu
  Sự đo đạc địa hình; cục đo đạc địa hình; bản đồ địa hình
  Sự khảo sát; sự điều tra
  a public opinion survey
  một cuộc điều tra dư luận công chúng

  Ngoại động từ

  Quan sát, nhìn chung; nhìn kỹ toàn bộ (nhất là từ xa)
  to survey the countryside from the top of a hill
  nhìn bao quát vùng quê từ trên đỉnh đồi
  Nghiên cứu; xem xét (tình trạng chung của cái gì)
  a speech in which she surveyed the international situation
  một bài diễn văn mà trong đó bà ta xem xét tổng quát tình hình quốc tế
  Lập bản đồ, vẽ bản đồ (đất đai)
  Trắc đạc (bằng lượng giác học..)
  to survey a plot of land for building
  trắc đạc một mảnh đất để xây dựng
  Xem xét; kiểm tra (một cấu trúc...)
  Khảo sát; điều tra (hành vi, ý kiến.. của một nhóm người)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điều tra
  exploratory survey
  (thống kê ) điều tra sơ bộ
  pilot survey
  (thống kê ) điều tra sơ bộ, điều tra thăm dò
  repeated survey
  (thống kê ) điều tra lặp


  Xây dựng

  công tác trắc địa
  đo vẽ địa hình
  stereo topographic survey
  đo vẽ địa hình lập thể

  Y học

  cuộc nghiên cứu, thăm dò, điều tra, khảo sát

  Điện

  đo vẽ sơ đồ (tại hiện trường)

  Kỹ thuật chung

  khảo sát
  aerial survey
  khảo sát hàng không
  aerial survey
  khảo sát trên không
  alignment survey
  khảo sát hướng tuyến
  bore hole survey
  sự khảo sát lỗ khoan
  bridge survey
  sự khảo sát cầu
  cadastral survey
  khảo sát địa chính
  control survey point
  điểm khảo sát kiểm tra
  cadastral survey
  khảo sát địa chính
  engineering survey
  sự khảo sát công trình
  engineering survey
  sự khảo sát kỹ thuật
  engineering survey drawing
  bản vẽ khảo sát kỹ thuật
  exploratory survey
  sự khảo sát thăm dò
  field survey
  khảo sát hiện trường
  field survey
  sự khảo sát thực địa
  geodesic survey ship
  tàu khảo sát trắc địa
  geodetic survey
  sự khảo sát trắc địa
  geographical survey
  sự khảo sát địa lý
  geological survey
  khảo sát địa chất
  geological survey
  sự khảo sát địa chất
  geological survey map
  bản đồ khảo sát địa chất
  geophysical survey
  khảo sát địa vật lý
  gravity survey
  khảo sát trọng lực
  ground magnetic survey
  khảo sát từ trường
  hydrographic survey
  sự khảo sát thủy văn
  hydrographic survey vessel
  tàu khảo sát trắc địa
  hydrological survey
  khảo sát thủy văn
  induction-electrical survey
  khảo sát điện-cảm ứng
  investigative hydrological survey
  đo đạc khảo sát thủy văn
  multiple shot survey instrument
  thiết bị khảo sát bắn nhiều lần
  permanent survey mark
  mốc khảo sát cố định
  pilot survey
  sự khảo sát sơ bộ
  preliminary survey
  khảo sát sơ bộ
  preliminary survey
  sự khảo sát sơ bộ
  region survey
  sự khảo sát vùng
  Secondary control survey
  khảo sát đường chuyền cấp II
  seismic survey
  sự khảo sát địa chấn
  soil survey procedure
  phương pháp khảo sát thổ nhưỡng
  stake-out survey for centerline alignment
  phạm vi khảo sát xác định tim tuyến
  survey (topographical)
  khảo sát (địa hình)
  survey area
  khu vực khảo sát
  survey instrument
  dụng cụ khảo sát
  survey party
  đội khảo sát
  survey party
  tổ khảo sát địa hình
  survey rod
  cọc khảo sát
  topographic survey
  khảo sát bề mặt
  topographic survey
  khảo sát địa hình
  topographical survey
  sự khảo sát địa hình
  transit survey
  sự khảo sát đường
  trilateral survey
  sự khảo sát ba mặt
  valuation survey
  sự khảo sát đánh giá
  khảo sát / điều tra

  Giải thích EN: 1. to accurately measure and delineate the features of a land area, for mapping or as a preliminary to a construction project.to accurately measure and delineate the features of a land area, for mapping or as a preliminary to a construction project.2. the process of such measurement and delineation, or the information obtained by this process.the process of such measurement and delineation, or the information obtained by this process.

  Giải thích VN: Đo đạc chính xác và phác họa các đặc tính của một vùng đất nhằm vẽ sơ đồ trước cho một công trình 2. Quy trình đo đạc và phác họa hay thu thập thông tin.

  điều tra
  available survey data
  số liệu điều tra có sẵn
  economic survey
  sự điều tra kinh tế
  exploratory survey
  điều tra sơ bộ
  geological survey
  sự điều tra địa chất
  housing survey
  sự điều tra nhà ở
  land use survey
  sự điều tra sử dụng đất
  Original and Destination survey
  điều tra OD
  pilot survey
  điều tra sơ bộ
  pilot survey
  điều tra thăm dò
  repeated survey
  điều tra lặp
  salary survey
  điều tra lương bổng
  social survey
  điều tra nhân khẩu
  Traffic count and OD survey station
  Trạm đếm xe và điều tra OD
  traffic survey
  điều tra giao thông
  traffic survey
  sự điều tra giao thông
  transport flow survey
  điều tra lưu lượng vận tải
  valuation survey
  sự điều tra ruộng đất
  đo đạc
  sự chụp ảnh
  aerial survey
  sự chụp ảnh hàng không
  aerial survey
  sự chụp ảnh hành không
  photo-theodolite survey
  sự chụp ảnh kinh vĩ
  sự điều tra
  economic survey
  sự điều tra kinh tế
  geological survey
  sự điều tra địa chất
  housing survey
  sự điều tra nhà ở
  land use survey
  sự điều tra sử dụng đất
  traffic survey
  sự điều tra giao thông
  valuation survey
  sự điều tra ruộng đất
  sự đo đạc
  sự đo vẽ
  sự đo vẽ (bản đồ công trình)
  sự giám định
  sự giám sát
  sự khảo sát
  bore hole survey
  sự khảo sát lỗ khoan
  bridge survey
  sự khảo sát cầu
  engineering survey
  sự khảo sát công trình
  engineering survey
  sự khảo sát kỹ thuật
  exploratory survey
  sự khảo sát thăm dò
  field survey
  sự khảo sát thực địa
  geodetic survey
  sự khảo sát trắc địa
  geographical survey
  sự khảo sát địa lý
  geological survey
  sự khảo sát địa chất
  hydrographic survey
  sự khảo sát thủy văn
  pilot survey
  sự khảo sát sơ bộ
  preliminary survey
  sự khảo sát sơ bộ
  region survey
  sự khảo sát vùng
  seismic survey
  sự khảo sát địa chấn
  topographical survey
  sự khảo sát địa hình
  transit survey
  sự khảo sát đường
  trilateral survey
  sự khảo sát ba mặt
  valuation survey
  sự khảo sát đánh giá
  sự kiểm tra
  sự nghiên cứu
  bore hole survey
  sự nghiên cứu lỗ khoan
  environmental survey
  sự nghiên cứu môi trường
  sự thăm dò
  geological survey
  sự thăm dò địa chất
  gravimetric survey
  sự thăm dò trọng lực
  gravity survey
  sự thăm dò trọng lực
  magnetic survey
  sự thăm dò từ
  preliminary survey
  sự thăm dò sơ bộ
  soil survey
  sự thăm dò địa chất
  survey of heights
  sự thăm dò độ cao
  tacheometric survey
  sự thăm dò bằng takeomet
  sự thanh tra
  traffic survey
  sự thanh tra giao thông
  sự tìm kiếm
  sự xem xét
  tổng quan
  survey information
  thông tin tổng quan

  Kinh tế

  bản đồ đo đạc (địa hình)
  cục bản đồ
  điều nghiên
  buyer's intentions survey
  sự điều nghiên ý định của người mua
  consumer expenditure survey
  điều nghiên chi tiêu của người tiêu dùng
  readership survey
  điều nghiên số độc giả
  điều tra
  annual survey
  điều tra năm
  anticipation survey
  sự điều tra triển vọng (tương lai)
  business survey
  điều tra tình hình thương mại
  buyer survey
  điều tra về người mua
  consumer survey
  điều tra nghiên cứu người tiêu dùng
  consumer survey
  điều tra người tiêu dùng
  damage survey
  điều tra thiệt hại
  day-after survey
  điều tra một ngày sau khi phát quảng cáo
  field survey
  điều tra tại hiện trường
  habit survey
  điều tra tập quán (tiêu dùng)
  habit survey
  điều tra tập quán tiêu dùng
  household survey
  điều tra về (các) gia đình
  housing survey
  điều tra nhà ở
  monetary survey
  điều tra tài chính
  opinion survey
  điều tra ý kiến (người sử dụng)
  point-of-purchase survey
  điều tra điểm mua hàng
  property survey committee
  ủy ban điều tra tài sản
  readership survey
  điều tra nghiên cứu độc giả
  readership survey
  điều tra số độc giả (đọc báo và xem quảng cáo)
  salary survey
  điều tra lương bổng
  sample survey
  điều tra qua mẫu
  sample survey
  sự điều tra chọn mẫu
  short-term economic survey
  điều tra kinh tế ngắn hạn
  social survey
  điều tra xã hội
  special survey
  điều tra nghiên cứu độc giả
  staff survey
  điều tra công nhân viên chức
  survey feedback
  phản hồi điều tra
  survey of business trend
  điều tra xu hướng kinh tế
  survey of employment conditions
  điều tra tình trạng việc làm
  survey of income and expenditure
  điều tra thu nhập và chi tiêu
  survey report
  báo cáo điều tra
  đo đạc (đất đai...)
  giám sát
  nghiên cứu
  attitude survey
  việc nghiện cứu thái độ
  consumer survey
  điều tra nghiên cứu người tiêu dùng
  consumer survey
  nghiên cứu về tiêu dùng
  field survey
  nghiên cứu hiện trường
  mail survey
  sự nghiên cứu thị trường qua bưu điện
  readership survey
  điều tra nghiên cứu độc giả
  special survey
  điều tra nghiên cứu độc giả
  sự điều tra
  anticipation survey
  sự điều tra triển vọng (tương lai)
  sample survey
  sự điều tra chọn mẫu
  sự giám định
  thăm dò (thị trường)
  thăm dò (thị trường...)
  thị sát
  tổng luận
  tổng quan
  trắc lượng
  việc điều tra nghiên cứu
  việc đo đạc địa hình và lập bản đồ
  việc giám định
  subject to survey
  tùy thuộc vào việc giám định (trong việc mua bán nhà cửa)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  analysis , aper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X