• /,kælkjulə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính có thể đếm được, tính có thể tính được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính, chất tính được
  effective calculability
  (toán logic ) tính chất, tính được hiệu quả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X