• /'ifektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có kết quả
  Có hiệu lực, có kết quả
  to become effective
  bắt đầu có hiệu lực
  Có tác động, có ảnh hưởng; gây ấn tượng
  Đủ sức khoẻ (để tòng quân...)
  Có thật, thật sự

  Danh từ

  Người đủ sức khoẻ (để tòng quân...)
  Lính chiến đấu
  Số quân thực sự có hiệu lực
  Tiền kim loại (trái với tiền giấy)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hữu hiệu, có hiệu quả

  Cơ - Điện tử

  (adj) có hiệu quả, có hiệu suất

  Xây dựng

  hiệu nghiệm
  effective address
  địa chỉ hiệu nghiệm
  làm việc
  effective depth
  chiều cao có hiệu
  effective section
  tiết diện hữu dụng

  Kỹ thuật chung

  có kết quả
  có ích
  có tác động
  hữu hiệu
  Effective Address (EA)
  địa chỉ hữu hiệu
  effective area
  diện tích hữu hiệu
  effective attenuation
  sự suy giảm hữu hiệu
  effective cycle
  chu trình hữu hiệu
  effective deficiency
  số khuyết hữu hiệu
  effective dynamic range
  dải năng động hữu hiệu
  effective earthed system
  hệ tiếp đất hữu hiệu
  effective elongation
  ly độ hữu hiệu
  effective elongation
  sự giãn hữu hiệu
  effective flow
  dòng hữu hiệu
  effective force
  lực hữu hiệu
  effective mass
  khối lượng hữu hiệu
  effective output
  sản lượng hữu hiệu
  effective permeability
  độ thấm hữu hiệu
  effective porosity
  độ xốp hữu hiệu
  effective power
  công suất hữu hiệu
  effective pressure
  áp lực hữu hiệu
  effective quantum
  lượng tử hữu hiệu
  effective road soil resilient modulus
  môđun đàn hồi hữu hiệu của nền đất
  effective shear
  lực cắt hữu hiệu
  effective thread
  ren hữu hiệu
  effective time
  thời gian hữu hiệu
  effective value
  giá trị hữu hiệu
  hợp lệ
  hợp pháp
  hiệu dụng
  antenna effective area
  vùng hiệu dung anten
  brake mean effective pressure
  áp lực hãm hiệu dụng trung bình
  calculated effective area
  diện tích hiệu dụng tính toán
  calculated effective area
  tiết diện tính toán hiệu dụng
  compression effective work
  công nén hiệu dụng
  Effected Radiative Power/ Effective Radiated Power (ERP)
  công suất bức xạ hiệu dụng
  effective address
  địa chỉ hiệu dụng
  effective ampere
  ampe hiệu dụng
  effective antenna length
  độ dài ăng ten hiệu dụng
  effective antenna length
  độ dài hiệu dụng của ăng ten
  effective aperture
  khẩu độ hiệu dụng
  effective aperture (ofa antenna)
  khẩu độ hiệu dụng (của anten)
  effective aperture (ofa antenna)
  góc mở hiệu dụng (của ăng ten)
  effective aperture of a lens
  khẩu độ hiệu dụng của một thấu kính
  effective area
  diện tích hiệu dụng
  effective area
  vùng hiệu dụng
  effective bandwidth
  băng thông hiệu dụng
  effective bandwidth
  dải thông hiệu dụng
  effective candle power
  cường độ sáng hiệu dụng
  effective capacitance
  điện dung hiệu dụng
  effective coverage range
  vùng bao phủ hiệu dụng
  effective cross-sectional area
  diện tích mặt cắt hiệu dụng
  effective current
  dòng điện hiệu dụng
  effective current
  dòng hiệu dụng
  effective data transfer rate
  tốc độ chuyển dữ liệu hiệu dụng
  effective data transfer rate
  tốc độ truyền dữ liệu hiệu dụng
  effective deficiency
  số khuyết hiệu dụng
  effective diameter
  đường kính hiệu dụng
  effective drop height
  độ cao rơi hiệu dụng
  effective earthed system
  hệ thống nối đất hiệu dụng
  effective electromotive force
  lực điện động hiệu dụng
  effective electromotive force
  sức điện động hiệu dụng
  effective elongation
  ly độ hiệu dụng
  effective elongation
  sự giãn hiệu dụng
  effective evaporation
  độ bay hơi hiệu dụng
  effective exit velocity
  tốc độ thoát ra hiệu dụng
  effective facsimile band
  dải fax hiệu dụng
  effective field intensity
  cường độ trường hiệu dụng
  effective gain size
  kích thước hạt hiệu dụng
  effective gap length
  độ dài khe hiệu dụng
  effective heating surface
  mặt nung hiệu dụng
  effective height
  chiều cao hiệu dụng
  effective height
  độ cao hiệu dụng
  effective image field
  trường ảnh hiệu dụng
  effective impedance
  trở kháng hiệu dụng
  effective inductance
  độ tự cảm hiệu dụng
  effective instruction
  lệnh hiệu dụng
  Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
  công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng
  effective latent heat of fusion
  ẩn nhiệt nóng chảy hiệu dụng
  effective magnetic length
  độ dài từ hiệu dụng
  effective mass
  khối lượng hiệu dụng
  effective neutron lifetime
  thời gian sống nơtron hiệu dụng
  effective neutron multiplication constant
  hằng số nhân nơtron hiệu dụng
  effective particle density
  mật độ hạt hiệu dụng
  effective potential
  thế hiệu dụng
  effective pressure
  áp suất hiệu dụng
  effective pull
  sức hút hiệu dụng
  effective radiated power
  công suất phát xạ hiệu dụng
  effective resistance
  điện trở hiệu dụng
  effective section
  tiết diện hiệu dụng
  effective sensitivity
  độ nhạy hiệu dụng
  effective slit width
  độ rộng khe hiệu dụng
  effective sound pressure
  áp suất âm thanh hiệu dụng
  effective sound velocity
  vận tốc âm hiệu dụng
  effective speed [[]].
  tốc độ hiệu dụng
  effective steam pressure
  áp suất hơi nước hiệu dụng
  effective stress
  ứng suất hiệu dụng
  effective temperature range
  khoảng nhiệt độ hiệu dụng
  effective time
  thời gian hiệu dụng
  effective traffic
  lưu lượng hiệu dụng
  effective transfer rate
  tốc độ truyền hiệu dụng
  effective value
  giá trị hiệu dụng
  effective value
  trị số hiệu dụng
  effective voltage
  điện áp hiệu dụng
  effective voltage
  hiệu điện thế hiệu dụng
  effective voltage
  thế hiệu hiệu dụng
  effective wavelength
  bước sóng hiệu dụng
  effective wavelength
  độ dài sóng hiệu dụng
  ENOB (effectivenumber of bits)
  số bit hiệu dụng
  mean effective pressure
  áp suất hiệu dụng trung bình
  mean effective pressure (mep)
  áp suất hiệu dụng trung bình
  measurement of effective mass
  đo khối lượng hiệu dụng
  mep (meaneffective pressure)
  áp suất hiệu dụng trung bình
  minimum effective value
  trị số tối thiểu hiệu dụng
  nominal effective cut-off frequency
  tần số cắt danh định hiệu dụng
  system effective data rate
  tốc độ (truyền) dữ liệu hiệu dụng của hệ thống
  theory of effective radius
  lý thuyết bán kính hiệu dụng
  total effective aperture
  góc mở hiệu dụng toàn phần
  hiệu lực
  become effective
  có hiệu lực
  effective average
  mức trung bình hiệu lực
  effective date
  ngày có hiệu lực
  effective exchange rate
  hối suất hiệu lực
  effective group ID
  ID nhóm hiệu lực
  effective length of the antenna
  độ dài hiệu lực (tương đương) của ăng ten
  effective root directory
  thư mục gốc có hiệu lực
  effective sending level
  mức hiệu lực phát xạ
  effective user ID
  ID người dùng hiệu lực
  effective work
  công có hiệu lực
  hiệu quả
  cost effective
  hiệu quả về giá
  effective absorbing area (ofa receiving antenna)
  bề mặt hấp thụ hiệu quả của ăng ten thu
  effective ambient (air) temperature
  nhiệt độ hiệu quả bao quanh
  effective braking distance
  khoảng hãm hiệu quả
  effective braking distance
  quãng đường phanh hiệu quả
  effective confusion area
  vùng hỗn loạn hiệu quả
  effective cooling capacity
  năng suất hiệu quả
  effective cooling capacity
  năng suất lạnh hiệu quả
  effective data transfer rate
  tôc độ truyền dữ liệu hiệu quả
  effective depth
  độ cao có hiệu quả
  effective emission factor
  hệ số phát nhiệt hiệu quả
  effective modulus
  môđun có hiệu quả
  effective pressure
  áp suất có hiệu quả
  effective propagation path length
  độ dài lan truyền hiệu quả
  effective rainfall
  lượng mưa có hiệu quả
  effective search speed
  tốc độ tìm kiếm hiệu quả
  effective stress
  ứng suất có hiệu quả
  effective temperature
  nhiệt độ hiệu quả
  Effective temperature (ET)
  nhiệt độ hiệu quả
  effective turning radius
  bán kính quay vòng hiệu quả
  median effective dose
  liều lượng 50% hiệu quả
  thực tế
  actual construction time effective
  thời hạn thi công thực tế
  effective deformation
  biến dạng thực tế
  effective demand
  nhu cầu thực tế
  effective load
  tải trọng thực tế
  effective output
  công suất thực tế
  effective pay
  tiền lương thực tế
  effective power
  công suất thực tế
  effective shrinkage pressure
  áp lực co ngót thực tế
  effective stress
  ứng suất thực tế
  effective temperature
  nhiệt độ thực tế
  effective unit weight
  tỷ trọng thực tế
  effective velocity of ground water
  vận tốc thực tế của nước ngầm
  effective weight
  trọng lượng thực tế

  Kinh tế

  hữu hiệu
  effective blockade
  sự phong tỏa hữu hiệu
  effective competition
  cạnh tranh hữu hiệu
  effective control
  sự kiểm soát hữu hiệu
  effective credit
  cho vay hữu hiệu
  effective recourse
  sự truy đòi hữu hiệu
  effective relief
  giảm miễn luật pháp hữu hiệu
  effective sample base
  cơ số mẫu hữu hiệu
  effective term of a signed contract
  thời gian hữu hiệu của hợp đồng đã ký
  effective time
  thời gian hữu hiệu
  effective way
  phương cách hữu hiệu
  thực sự
  effective debt
  số nợ thực sự
  effective demand
  cầu thực sự

  Địa chất

  có hiệu quả, có tác động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X