• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ khí & công trình

  đã hiệu chuẩn
  được định cỡ

  Kỹ thuật chung

  chia đã hiệu chuẩn
  đã điều chỉnh
  đã định cỡ
  đã hiệu chỉnh
  calibrated spacer
  vòng đệm (đã) hiệu chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X