• /´speisə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái rập cách chữ (ở máy đánh chữ) (như) space-bar
  Cái chiêm, miếng đệm

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Miếng đệm, cái chêm, tấm chiacách 

  Cơ khí & công trình

  chi tiết đỡ
  máy dập nhiều chày
  ống cách quảng (giữa hai bộ phận)
  thanh cách quảng

  Giao thông & vận tải

  vòng cách (trong ổ bi)

  Ô tô

  vật ngăn (giữa 2 bộ phận)

  Toán & tin

  ký tự cách

  Xây dựng

  con kê
  Concrete spacer
  con kê bê tông
  giằng ngang (để tăng cứng 2 thanh dọc)
  thanh phân cách

  Điện tử & viễn thông

  bộ dãn cách

  Kỹ thuật chung

  cái chêm
  cái chèn
  đệm
  miếng chèn, miếng đệm, vùng đệm

  Giải thích EN: 1. in an explosive apparatus, a piece of metal wire that secures the explosive in a shothole at one end and holds the tamping in place at its other end.in an explosive apparatus, a piece of metal wire that secures the explosive in a shothole at one end and holds the tamping in place at its other end.2. the part of a pug between the barrel and the die, where clay is compacted before it enters the die.the part of a pug between the barrel and the die, where clay is compacted before it enters the die. Giải thích VN: 1. mẩu dây kim loại trong kíp nổ, một đầu bảo vệ thuốc nổ trong lỗ khoan nổ mìn, còn đầu kia đảm bảo cho thuốc nổ được nhồi đúng vị trí. 2. nơi nhào trộn đất sét nằm giữa khoang và khuôn kéo sợi, tại đây đất sét được nén trước khi đưa vào khuôn.

  miếng đệm
  gap spacer
  miếng đệm khe
  standard spacer
  miếng đệm chuẩn
  miệng đệm
  gap spacer
  miếng đệm khe
  standard spacer
  miếng đệm chuẩn
  thanh chống
  thanh giằng
  composite spacer
  thanh giằng tổ hợp
  fixing spacer
  thanh giằng cố định
  fixing spacer
  thanh giằng tăng cường
  reinforcement spacer
  thanh giằng có cốt
  screw spacer
  thanh giằng xoắn ốc
  self-fixing spacer
  thanh giằng tự cố định
  wedge spacer
  thanh giằng nêm
  vòng đệm
  C-spacer
  vòng đệm chữ C
  calibrated spacer
  vòng đệm (đã) hiệu chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X