• /´kæmbəd/

  Cơ khí & công trình

  khum vòng

  Kỹ thuật chung

  cong
  cambered ceiling
  trần cong hình cung
  cambered plate
  bản cong hình cung
  cambered truss
  giàn cánh trên cong lên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X