• /ˈsilɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trần nhà
  (hàng không) độ cao tối đa (của một máy bay)
  Giá cao nhất; bậc lương cao nhất
  to hit the ceiling
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nổi giận, tức giận

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ cao tối đa
  trần nhà
  cathedral ceiling
  trần nhà thờ
  ceiling light
  ánh sáng trần (nhà)
  ceiling light
  ánh sáng trần nhà
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần nhà
  ceiling lighting fitting
  đèn trần (nhà)
  ceiling load
  tải trọng trần nhà
  ceiling panel
  panen trần (nhà)
  ceiling sound transmission
  sự truyền âm qua trần nhà
  stucco ceiling cornice
  gờ đắp nổi ở trần (nhà)
  trần (nhà), sàn

  Kỹ thuật chung

  sàn
  trần
  acoustic ceiling
  trần phản xạ âm
  acoustic ceiling
  trần trang âm
  acoustic ceiling
  trần cách âm
  acoustical ceiling
  trần (cách) âm
  acoustical ceiling
  trần thu âm
  acoustical ceiling
  trần cách âm
  acoustical ceiling system
  hệ thống trần cách âm
  aeration ceiling panel
  tấm trần thông gió
  barrel ceiling
  trần bán trụ
  board ceiling
  trần ván
  boarded ceiling
  trần lát ván
  cambered ceiling
  trần cong hình cung
  case-pattern ceiling
  trần (dạng) ô ngăn
  cathedral ceiling
  trần nhà thờ
  ceiling (withexposed beam)
  trần có dầm lộ ra ngoài
  ceiling area
  diện tích (bề mặt) trần
  Ceiling attenuation class (CAC)
  cấp độ tắt dần của trần
  ceiling batten
  ván lát trần
  ceiling battery
  dàn lạnh treo trần
  ceiling battery
  dàn sưởi treo trần
  ceiling battery
  giàn lạnh treo trần
  ceiling battery
  giàn sưởi treo trần
  ceiling board
  ván trần
  ceiling boarding
  sự lát ván trần
  ceiling boarding
  tấm trần
  ceiling cabinet
  tủ trần
  ceiling coffer
  ô lõm trên trần
  ceiling coil
  ống xoắn treo ở trần
  ceiling coil
  ống xoắn treo trần
  ceiling countershaft
  trục truyền chung trên trần
  ceiling covering
  lát ván trần xe
  ceiling diffuser
  bộ khuếch tán trên trần
  ceiling diffuser
  bộ khuếch tán treo trần
  ceiling diffuser
  miệng thổi treo trần
  ceiling duct
  rãnh ngầm trong trần
  ceiling duct ceiling fan
  ống dẫn không khí treo trần
  ceiling fan
  quạt thông gió trên trần
  ceiling fan
  quạt trần
  ceiling fan
  quạt trầnquạt trần
  ceiling fan
  quạt treo trần
  ceiling flow fan
  quạt trần xe
  ceiling grid
  lưới ống dẫn trên trần
  ceiling grid
  ống dẫn trên trần
  ceiling grinder
  máy mài nhẵn trần
  ceiling height
  chiều cao trần
  ceiling insulation
  cách nhiệt trần
  ceiling jet unit cooler
  bộ làm lạnh phun treo trần
  ceiling joist
  dầm đỡ trần
  ceiling joist
  dầm trần
  ceiling lamp
  đèn trần
  ceiling light
  đèn trần
  ceiling light
  đèn trần xe
  ceiling light
  ánh sáng trần
  ceiling light
  ánh sáng trần (nhà)
  ceiling light
  ánh sáng trần nhà
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần (phòng)
  ceiling lighting
  sự chiếu sáng trần nhà
  ceiling lighting fitting
  đèn trần (nhà)
  ceiling load
  tải trọng trần nhà
  ceiling load
  tải trọng do trần (treo)
  ceiling outlet
  cửa gió trên trần
  ceiling outlet
  cửa thoát khí trên trần
  ceiling panel
  panen trần
  ceiling panel
  panen trần (nhà)
  ceiling panel heating
  sự sưởi ấm qua panen trần
  ceiling plaster
  lớp trát trần
  ceiling plaster
  vữa trát trần
  ceiling plaster cornice
  gờ trát (ở) trần
  ceiling plaster cornice
  phào trát trần
  ceiling plate
  bản trần
  ceiling plate
  tấm trần
  ceiling protection
  lớp phòng cháy trên trần
  ceiling rafter
  dầm trần
  ceiling rafter
  rầm trần
  ceiling rendering
  sự trát trần
  ceiling sheeting
  tấm trần
  ceiling slab
  bản trần
  ceiling slab
  tấm trần
  ceiling slot
  khe hở trên trần
  ceiling sound transmission
  sự truyền âm qua trần nhà
  ceiling supporting system
  hệ đỡ trần
  ceiling temperature
  nhiệt độ trần
  ceiling ventilator
  quạt thông gió trên trần
  ceiling wood lathing
  lớp lati để trát trần
  ceiling-hung equipment
  thiết bị giấu ở trần
  ceiling-hung equipment
  thiết bị treo ở trần
  ceiling-mounted
  lắp trên trần
  ceiling-mounted air distribution system
  sự phân phối không khí trên trần
  ceiling-mounted built-in type (fancoil) unit
  giàn quạt giấu trần kiểu lắp sẵn
  ceiling-mounted built-in type (fancoil) unit
  giàn quạt kiểu lắp sẵn trong trần giả
  ceiling-mounted cassette corner type fan coil unit
  dàn quạt kiểu catset lắp ở góc trần
  ceiling-mounted cassette corner type fan coil unit
  giàn quạt giấu trần kiểu caset lắp ở góc trần
  ceiling-mounted cassette type fan coil unit
  giàn quạt giấu trần kiểu caset
  ceiling-mounted ducting
  ống dẫn giấu ở trần
  ceiling-mounted ducting
  ống dẫn lắp ở trần
  ceiling-suspended air cooler
  dàn lạnh không khí treo trần
  ceiling-suspended air cooler
  giàn lạnh không khí treo trần
  coffered ceiling
  trần dạng ô lõm
  coffered ceiling
  trần ketxon
  coffered ceiling
  trần khoang
  coffered ceiling
  trần lồi, lõm
  coffered ceiling
  trần ngăn kiểu ketxon
  coffered ceiling
  trần ngăn kiểu ô
  coffered ceiling
  trần ô
  coffered ceiling panel
  ô dầm trần
  compartment ceiling
  trần ốp ván
  compartment module without ceiling and floor slabs
  khối ống chưa có trần và sàn
  compartment module without ceiling slabs
  khối buồng chưa có trần
  compartment module without ceiling slabs
  khối phòng chưa có trần
  contact ceiling
  trần tiếp xúc
  continuous acoustical ceiling
  trần cách âm liên tục
  counter ceiling
  trần treo cách âm
  counter ceiling
  trần treo cách điện
  cove ceiling
  trần có gờ
  coved ceiling
  trần có gờ
  cross-furring ceiling
  thanh chống trần ngang
  decorative ceiling
  trần trang trí
  drop ceiling
  trần treo
  false ceiling
  trần lửng (nằm giữa trần)
  false ceiling
  trần treo
  finished board ceiling
  trần ghép tấm trang trí
  finished ceiling boarding
  tấm trần trang trí
  finished plank ceiling
  trần ván nhẵn
  fire resisting ceiling
  trần chịu lửa
  flat ceiling
  trần phẳng
  flat plastered ceiling
  trần trát vữa
  flush ceiling
  trần (chiếu) sáng
  glazed ceiling
  trần (lắp) kính
  grid ceiling
  trần (ô) mắt cáo
  hung ceiling
  trần treo
  illumination panel ceiling
  trần (chiếu) sáng
  insulated ceiling
  trần (nhà) được cách nhiệt
  intermediate ceiling
  trần trung gian
  joiner's ceiling cornice
  gờ của trần gỗ
  joist ceiling
  trần có rầm
  lathed ceiling
  trần mắt cáo
  lighting ceiling panel
  tấm trần chiếu sáng
  louvred ceiling
  trần cửa mái
  luminous ceiling
  trần phát sáng
  matched ceiling
  trần ghép ván
  metal ceiling
  trần kim loại
  nail boarded ceiling
  trần bọc (vải, da...) đóng đinh
  operating ceiling
  trần bay phục vụ
  operating ceiling
  trần bay thực tế
  pan ceiling
  trần panen
  panel ceiling
  trần panen
  paneled ceiling
  trần kiểu ô rỗng
  paneled ceiling
  trần lắp
  paneled ceiling
  trần lắp các tấm panen
  perforated ceiling
  trần đục lỗ
  perforated ceiling board
  tấm trần đục lỗ
  plank ceiling
  trần ván
  plaster ceiling panel
  trần bằng thạch cao
  plastered ceiling
  trần trát
  price, ceiling
  giá trần
  radiant panel ceiling
  trần tấm bức xạ
  rough board ceiling
  trần ván thô
  service ceiling
  trần bay phục vụ
  service ceiling
  trần bay thực tế
  sheet ceiling
  trần (dạng) tấm
  sheet ceiling
  trần mỏng
  sheeted ceiling
  trần tấm mỏng
  strip ceiling
  trần ghép mảnh nhỏ
  stucco ceiling cornice
  gờ đắp nổi ở trần (nhà)
  stucco ceiling cornice
  phào trần
  suspended acoustical ceiling
  trần treo hút ẩm
  suspended acoustical ceiling
  trần cách âm treo
  suspended ceiling
  trần giả
  suspended ceiling
  trần treo
  suspended ceiling (system)
  hệ trần treo
  suspended ceiling board
  tấm trần treo
  suspended ceiling system
  hệ thống trần treo
  suspension system (ceiling)
  hệ (trần) treo
  thermo-acoustic ceiling
  trần cách âm và nhiệt
  vaulted ceiling
  trần cuốn
  vaulted ceiling
  trần kiểu vòm
  ventilated ceiling
  trần có thông gió
  ventilating ceiling
  trần thông gió

  Kinh tế

  độ cao tối đa
  hạn mức cao nhất
  ceiling system
  chế độ hạn mức cao nhất

  Địa chất

  trần, nóc, vách, mái

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  floor , minimum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X