• /kə'pei∫əsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Cỡ rộng; sự to, sự lớn; khả năng chứa được nhiều

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X