• /´va:stnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất rộng lớn, tính chất mênh mông, tính chất bao la
  lost in the vastness(es) of space
  mất hút trong vụ trụ bao la

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X