• /´kæp¸stoun/

  Xây dựng

  chốt (vòm)
  đá khối, đá khóa

  Giải thích EN: A coping stone. Giải thích VN: Kiến trúc đá mái tường.

  Kỹ thuật chung

  đá chốt vòm
  đá khóa cuốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X