• /ˈkoʊpɪŋ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) mái tường, đầu tường (phần trên cùng của tường)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bản phủ
  đỉnh tường
  coping in dressed stone
  đỉnh tường ốp đá đẽo
  gable coping
  đỉnh tường hồi
  gáy tường
  gờ gáy tường
  mái đầu tường

  Giải thích EN: A cap or cover for a wall or chimney, often double-sloping and cut with a drip to shed water.. Giải thích VN: Nắp hay mũ của một bức tường hay ống khói, thường có dạng hai mai dốc.

  mái tường
  tường đỉnh

  Y học

  chụp răng

  Kỹ thuật chung

  đỉnh đập
  lớp phủ
  tấm lợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X